ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS bei MINISTRO RAŠTAI, REGLAMENTUOJANTYS MTP

> 05.11.04 - Dėl tarybų sprendimų perduoti Mokyklų tobulinimo programos nupirktus mokyklinius baldus (Savivaldybių merams) (doc) Priedas Nr.1

> 05.06.27- Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų liepos mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Pedagogų profesinės raidos centrui, Švietimo ir mokslo ministerijai) (doc)

> 05.06.13- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B komponento 4 dalinio komponento mokymų birželio mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.05.27- Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų birželio mėnesį Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.05.20 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos B1 dalinio komponento papildomų mokymų gegužės mėnesį Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.05.16
- Dėl duomenų teikimo 2005 m. regioninei švietimo būklės apžvalgai (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų direktoriams) (doc)

> 05.05.12- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B komponento 4 dalinio komponento mokymų gegužės mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.04.22- Dėl Nacionalinių moksleivių pasiekimų tyrimų (Apskričių viršininkų administracijų
valstybinių švietimo priežiūros tarnybų viršininkams, savivaldybių švietimo padaliniams)

> 05.04.22- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B komponento 2 dalinio komponento papildomų mokymų balandžio mėnesį (Jurbarko r., Molėtų r., Šiaulių m., Utenos r. savivaldybių Švietimo skyrių vedėjams, Vilniaus pedagoginiam universitetui, Kuno kultūros akademijai, Kauno technologijos universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, Tarptautinei aukštajai vadybos mokyklai, Statistikos departamentui prie LRV, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutui, Švietimo aprupinimo centrui ) (doc)

> 05.04.01- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B komponento 2 dalinio komponento mokymų balandžio mėnesį (Vilniaus m. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjui, Vilniaus Užupio gimnazijai, Švietimo plėtotės centrui) (doc)

> 05.04.01- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B komponento 2 dalinio komponento mokymų balandžio mėnesį (Jurbarko r., Molėtų r., Šiaulių m., Utenos r. savivaldybių Švietimo skyrių vedėjams, Vilniaus pedagoginiam universitetui, Kuno kultūros akademijai, Kauno technologijos universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, Tarptautinei aukštajai vadybos mokyklai, Statistikos departamentui prie LRV, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutui, Švietimo aprupinimo centrui ) (doc)

> 05.03.18 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos B komponento 4 dalinio komponento mokymų balandžio mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.03.24- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B komponento 3 dalinio komponento mokymų (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės centrui) (doc)

> 05.03.24 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų balandžio mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.03.18 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos papildomų mokymų kovo mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.03.17 - Dėl Tarybų sprendimų perduoti mokymo priemones, nupirktas pagal Mokyklų tobulinimo programą (Birštono, Jonavos rajono, Kauno rajono, Mažeikių rajono, Vilkaviškio rajono, Visagino merams) (doc)

> 05.03.17 - Dėl Tarybų sprendimų perimti mokymo priemones, nupirktas pagal Mokyklų tobulinimo programą (Akmenės rajono, Elektrėnų, Druskininkų, Neringos, Raseinių rajono, Šiaulių miesto, Šilutės rajono, Telšių rajono savivaldybių merams) (doc)

> 05.03.04- Dėl Mokyklų tobulinimo programos papildomų (KB4 komponento "Mokyklos vidaus ir išorės auditas") mokymų kovo mėnesį (Vilniaus m. ir Varėnos raj. savivaldybių švietimo skyrių vedėjams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc) Priedas Nr.1

> 05.02.25- Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų kovo mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų direktoriams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.02.04- Dėl Mokyklų tobulinimo programos KB4 dalinio komponento mokymų vasario mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų direktoriams, Švietimo pletotės ir Pedagogų profesinės raidos centrams) (doc)

> 05.02.04 - Dėl Tarybų sprendimų perimti mokymo priemones, perimtas pagal Mokyklų tobulinimo programą (Alytaus m. ir Elektrėnų savivaldybių švietimo skyrių vedėjams) (doc)

> 05.01.28- Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų sausio mėnesį (A komponentas, B komponentas) (doc)
Priedas Nr.1

> 05.01.25 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos informacinio seminaro (B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" dalinis komponentas (KB4) "Vidaus ir išorės auditas")
(Apskričių viršininkų administracijų valstybinėms švietimo priežiūros tarnybos) (doc)


> 05.01.10
- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B1 dalinio komponento mokymų 2005 m. sausio mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų direktoriams, Švietimo pletotės centrui) (doc)

> 04.12.29- Dėl Mokyklų tobulinimo programos A ir B komponentų mokymų 2005 m. sausio mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų direktoriams, Švietimo pletotės centrui, Pedagogų profesinės raidos centrui ) (doc) Priedas Nr.1 - Priedas Nr.2 - Priedas Nr.3

> 04.11.25- Dėl Mokyklų tobulinimo programos A ir B komponentų mokymų gruodžio mėnesį (Savivaldybių švietimo skyrių vedėjams ir apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų direktoriams, Švietimo pletotės centrui, Pedagogų profesinės raidos centrui ) (doc)
Priedas Nr.1 - Priedas Nr.2 - Priedas Nr.3 - Priedas Nr.4

> 04.11.18- Dėl Mokyklų tobulinimo programos B3 komponento mokymų (Apskričių viršininko administracijų socialinių reikalų ir švietimo departamentų direktoriams ir savivaldybių švietimo skyrių vedėjams) (doc)

> 04.11.18- Dėl Mokyklų tobulinimo programos D komponento mokymų gruodžio mėnesį (Savivaldybių administracijų direktoriams ir apskričių viršininkams) (doc)

> 04.11.18- Dėl Mokyklų tobulinimo programos D komponento mokymų (Klaipėdos m. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjai, Vilniaus apskrities viršininkui, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui) (doc)

> 04.11.18- Dėl Mokyklų tobulinimo programos D komponento mokymų (Mažeikių ir Ukmergės r. savivaldybių švietimo skyriaus vedėjams) (doc)

> 04.11.18- Dėl Mokyklų tobulinimo programos D komponento mokymų (Šalčininkų ir Varėnos r. savivaldybių švietimo skyriaus vedėjams) (doc)

> 04.11.11- Švietimo ir mokslo ministerijos padėka "Dėl Mokyklų tobulinimo programos Išorės audito vykdymo" (savivaldybių administracijos direktoriams bei švietimo sk. vadovams) (doc)
Rašto priedas Nr. 1 - Išorės audito komandų vadovų bei išorės auditorių sąrašas (doc)

> 04.11.11- Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų lapkričio mėnesį (D komponentas, apskričių viršininkams) (doc)

> 04.11.11- Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų lapkričio mėnesį (D komponentas, dalyviams) (doc)

> 04.10.29 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos mokymų lapkričio mėnesį (A komponentas, B komponentas) (doc)

> 04.10.18 - Dėl tarybų sprendimų perduoti Mokyklų tobulinimo programos nupirktas mokymo priemones (doc)

> 04.10.18 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos B3 dalinio komponento seminarų (doc)

> 04.10.13 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos B4 dalinio komponento išorės audito mokymų (doc)
Rašto priedas Nr. 1 - B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukurimas" 4 dalinio
komponento "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" išorės auditoriai ir vertintojai,
(doc)

> 04.06.16 - Dėl Mokyklų tobulinimo programos vertinimo rodiklių klausimyno (doc)
Rašto priedas Nr. 1 - "Rodiklių lentelė"; Rašto priedas Nr. 2 - "Klausimynas apskritims,
savivaldybėms, pagrindinėms mokykloms ir mokyklų direktoriams
"

> 04.05.03 - Dėl pagrindinių mokyklų atrankos dalyvauti MTP A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape (doc)
Rašto priedas Nr. 1 - Dėl pagrindinių mokyklų atrankos dalyvauti MTP A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape kriterijų (doc)

> 04.04.28 - Dėl pagrindinių mokyklų atrankos dalyvauti MTP A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape (doc)
Rašto priedas Nr. 1 - Specialiųjų mokyklų (ugdymo, specialiojo ugdymo centrų) atrankos dalyvauti MTP A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape kriterijai (doc)

> 04.02.24 Dėl rekomendacijų "Mokyklos kompiuterių tinklas" ir "Metodinių rekomendacijų mokyklų interneto svetainėms" (doc)
Rašto priedai -    Metodinės rekomendacijos mokyklų interneto svetainėms (doc)
   Mokyklos kompiuterių tinklas - bendrieji reikalavimai (doc)

ŠMM ir švietimo ministro raštų archyvas (2001 - 2003 m.)


<<<