ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS VALSTBĖS SEKRETORIAUS POTVARKIAI


05.12.09 - Nr. POTV-143 Dėl darbo grupės sudarymo

05.12.01 - Nr. POTV- 136 "Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretoriaus 2005 spalio 13 d. portvarkio Nr. POTV-110 Dėl dalyvavimo Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" įgyvendinimo taryboje, ekspertų darbo grupėse ir 2005 - 2006 m. veikloje" pakeitimo"

05.10.13 - Nr. POTV-123 Dėl organizavimo komiteto patvirtinimo nacionalinei konferencijai rengti

05.10.13 - Nr. POTV-115 Dėl stažuotės Suomijoje ir Švedijoje - Priedas Nr. 1

05.10.13 - Nr. POTV-115 Dėl komandiruotės Lenkijos respublikoje - Priedas Nr. 1

05.10.03 - Nr. POTV-110 Dėl dalyvavimo Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" įgyvendinimo taryboje, ekspertų darbo grupėse ir 2005 - 2006 m. veikloje"

05.09.07 - Nr. POTV-96 Dėl komisijos sudarymo (atrinkti savivaldybes dalyvauti Mokyklų tobulinimo išorės audito (10-5) metodikos bandomajame projekte)

05.09.07 - Nr. POTV-95 Dėl Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų mokyklose tobulinimas" darbo grupės sudarymo

05.08.23 - Nr. POTV-92 Dėl stažuotės Mančesterio švietimo vadovų centre - Priedas Nr. 1

05.07.01 - Nr. POTV-77 Dėl dalyvavimo Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų mokyklose tobulinimas" įgyvendinimo taryboje, ekspertų darbo grupėse ir veikloje 2005 metais

05.07.01 - Nr. POTV-71 Dėl Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų mokyklose tobulinimas" darbo grupių sudarymo

05.05.30 - Nr. POTV-60 Dėl dalyvavimo Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" įgyvendinimo taryboje, ekspertų darbo grupėse ir veikloje 2005 m.

05.05.02 - Nr. POTV-48 Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Valstybės sekretoriaus 2005 m. vasario 15 d. potvarkio Nr. POTV - 17 " Dėl dalyvavimo mokyklų tobulinimo programos B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" įgyvendinimo taryboje, ekspertų darbo grupėse ir veikloje 2005 m." papildymo

05.04.26 - Nr. POTV-43 Dėl mokyklų, atrinktų dalyvauti Mokyklų tobulinimo programos B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" B4 dalinio komponento "Vidaus ir išorės auditas vidaus audito projekte "Kaip mums sekasi?"

05.04.15 - Nr. POTV-37 Dėl dalyvavimo Mokyklų tobulinimo programos B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" 3 dalinio komponento "Mokinių pasiekimų vertinimas" darbo grupėje 2005 m.

05.02.17 - Nr. POTV-17 Dėl dalyvavimo Mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas 3 dalinio komponento "Mokytojų tobulinimas" ekspertų darbo grupėje (kartu su Kanados konsultante L. Lee)

05.02.09 - Nr. POTV-9 Dėl komisijos sudarymo (įvertinti pasiūlymus konkursui "Kompiuterinės įrangos pirkimas")

04.11.13 - Nr. POTV-122 Dėl dalyvavimo mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas pagrindinėse mokyklose" II etapo konsultantų sąrašo- Priedas Nr. 1

04.11.02 - Nr. POTV-120 Dėl LR Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretoriaus 2004 m. vasario 20 d. potvarkio Nr. POTV - 29 Dėl dalyvavimo Mokyklu tobulinimo programos B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" 3 dalinio komponento "Nacionalinė moksleivių laimėjimų vertinimo sistema" darbo grupėje 2004 m." papildymo

04.06.25 - Dėl dalyvavimo MTP komponento A "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas pagrindinėse mokyklose" įgyvendinimo taryboje, ekspertų darbo grupėse ir veiklos 2004 metais

04.05.14 - Nr. SR-80-01-49 Dėl pagrindinių mokyklų atrankos dalyvauti Mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape
Priedas Nr. 1 "Specialiųjų mokyklų (Ugdymo, specialiojo ugdymo centrų) atrankos dalyvauti Mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape kriterijai

Valstybės sekretoriaus potvarkių archyvas (2002 - 2003 m.)

<<<