Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, reglamentuojantys MTP


05.05.03 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 2096 "Dėl savivaldybių, dalyvausiančių Mokyklų tobulinimo programos išorės audito (10+5) metodikos diegimo bandomajame projekte, sąrašo tvirtinimo (doc) - Priedas Nr. 1


05.09.16 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1862 "Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. ISAK - 1844 "Dėl komisijos sudarymo" pakeitimo" (doc)

05.09.16 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1861 "Dėl komisijos sudarymo" (įvertinti virtualios mokymosi aplinkos programinės įrangos techniniams duomenims) (doc)

05.09.09 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1844"Dėl komisijos sudarymo" (vykdyti geltonųjų autobusiukų pirkimą) (doc)

05.09.09 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1843 "Dėl komisijos sudarymo" (vykdyti mokymo priemonių pirkimą) (doc)

05.09.09 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1842 "Dėl komisijos sudarymo" (vykdyti mokyklinių baldų pirkimą) (doc)

05.08.29 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1752 "Dėl Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" B4 dalinio komponento "Vidaus ir išorės vadybos sistema" vidaus audito projekto "Kaip mums sekasi?" koordinatorės skyrimo (doc)

05.06.15 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1463 "Dėl knygų vertimo ir leidybos" (doc)

05.06.02 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1005 "Dėl Mokyklų tobulinimo išorės audito (10-5) metodikos bandomojo projekto įgyvendimo konkurso nuostatų patvirtinimo" (doc) -
Priedas Nr.1 - Priedas Nr.2

05.05.10 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 816 "Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. ISAK - 759 "Dėl atrinktų mokyklų dalyvauti Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" trečiajame mokymų etape papildymo (doc)

05.05.03 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 759 "Dėl atrinktų mokyklų dalyvauti Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" trečiajame mokymų etape (doc) - Priedas Nr. 1

05.02.10 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 198 "Dėl pagrindinių mokyklų atrinkimo dalyvauti mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" trečiajame mokymų etape kriterijų" (doc) - Priedas Nr.1 - Priedas Nr.2 - Priedas Nr.3

05.01.11 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 18 "Dėl skaitmeninių fotoaparatų bei nešiojamųjų kompiuterių, gautų vykdant Mokyklų tobulinimo programą, paskirstymo" (doc) - Priedas Nr. 1 - Mokyklų, kurioms skiriami skaitmeniniai fotoaparatai bei nešiojamieji kompiuteriai, sąrašas (doc)

04.11.12 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1783 "Dėl LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ISAK - 1489 " Dėl atrinktų mokyklų dalyvauti mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape patvirtinimo" papildymo(doc)

04.11.09 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1748 "Dėl Mokyklų tinklo pertvarkos konsultantų" (doc) - Priedas Nr. 1 - Mokyklų tinklo pertvarkos konsultantų sąrašas

04.10.28 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1688 "Dėl LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ISAK - 1489 " Dėl atrinktų mokyklų dalyvauti mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape patvirtinimo" papildymo(doc)

04.10.20 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1659 "Dėl 2005 m. renovuojamų
švietimo įstaigų sąrašo patvirtinimo
(doc)

04.09.29 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1533 "Dėl savivaldybių sąrašo patvirtinimo" (dalyvauti išorės audito metodikos bandomajame projekte) (doc)

04.09.22 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1489 "Dėl atrinktų mokyklų dalyvauti mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" antrajame mokymų etape patvirtinimo" (doc)

04.08.16 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1280 "Dėl mokymo priemonių paskirstymo" Priedas Nr. 1 - "Apskričių viršininkų administracijų ir švietimo ir mokslo ministerijos pavaldžių švietimo istaigų, kurioms skiriamos mokymo priemonės bei mokymo priemonių sąrašas"

04.08.05 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 1227 "Dėl mokymo priemonių, nupirktų pagal Mokyklų tobulinimo programą 2004 metais, patvirtinimo" (doc) Priedas Nr. 1 - "Savivaldybių, kurių pavaldžioms švietimo įstaigoms skiriamos mokymo priemonės, sąrašas"

04.05.21 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 790 "Dėl lėšų, sutaupytų optimizuojant mokyklų
tinklą ir renovuojant mokyklas, apskaitymo bei jų reinvestavimo į švietimo sistemą bendrųjų rodiklių"

04.04.30 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 639 "Dėl pagrindinių mokyklų atrankos dalyvauti MTP A komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" antrajame mokymų etape kriterijų"

04.02.24 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 251 "Dėl rekomendacijų "Mokyklos kompiuterių tinklas" ir "Metodinių rekomendacijų mokyklos interneto svetainėms" - Priedas Nr.1 "Metodinės rekomendacijos mokyklos kompiuterių tinklui" - Priedas Nr.2 "Metodinės rekomendacijos mokyklos interneto svetainėms"

04.02.05 - LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK - 173 "Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. ISAK - 1348 "Dėl mokyklų dalyvavimo Mokyklų tobulinimo programos C komponento "Energijos išlaidų mažinimas ir higienos sąlygų gerinimas veikloje 2004 metais papildymo" (doc)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymų archyvas (2000 - 2003 m.)

<<<