2004 metų MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS AKTUALIJOS

Lapkritį ir gruodį įvyko Nacionalinio 2004 m. VI ir X klasiu mokiniu pasiekimu tyrimo, atliekamo įgyvendinant MTP KB3 dalinį komponentą “Moksleivių pažangos vertinimas” pirmųjų rezultatų pristatymai šalies apskrityse.
Lapkričio 25 d. pristatymas įvyko Tauragėje, lapkričio 26 d. – Panevėžyje, gruodžio 2 d. bus surengtas Klaipėdoje, gruodžio 3 d. – Kaune ir Telšiuose, gruodžio 6 d. – Šiauliuose, gruodžio 8 d. – Utenoje, gruodžio 10 d. – Vilniuje, gruodžio 13 d. – Alytuje, gruodžio 14 d. – Marijampolėje. Gruodžio 14 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje bus surengtas pristatymas apskricių, o gruodžio 15-16 d. savivaldybių švietimo specialistams.

Gruodžio 10 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytoju tobulinimas" seminaras antrojo etapo konsultantams.

Gruodžio 9 ir 10 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre vyks MTP "A" "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras mokyklų, atrinktų dalyvauti antrajame mokymu etape, vadovams

Gruodžio 9 -11 d. MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 2 dalinio komponento (KB2) "Švietimo politikos analizė" seminarai persikelė i Šiaulių m. Švietimo centrą ir buvo skirti Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos, Telšių apskriciu ir jose esančių savivaldybių švietimo skyrių specialistams.

Nuo gruodžio 8 iki 17 d. Vilniuje, Švietimo informacinių technologijų centre vyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygu gerinimas" 2 dalinio komponento (KA2) "Virtuali mokymosi aplinka" vienos dienos seminarai mokyklų, atrinktų dalyvauti antrajame mokymu etape, mokytojams.

Gruodžio 2 -4 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 2 dalinio komponento (KB2) "Švietimo politikos analizė" seminarai, skirti Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Utenos, Alytaus apskričių ir jose esancių savivaldybių Švietimo skyrių specialistams.

Gruodžio 3 d. Pedagogų profesinės raidos centre, Vilniuje ivyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybes vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras "Strateginis mokyklos planavimas" vidaus audito konsultantams ir išorės auditoriams. Taip pat, pagal atskirai sudaryta grafiką išorės audito komandų vadovai ir auditoriai visą gruodį atliko išorės audito metodikos bandymus šešiose savivaldybėse esančiose mokyklose

Gruodžio 3 d. Renovacijos baigimo šventė vyko MTP dalyvaujančioje Kelmes Kražantės pagrindinėje mokykloje.

Gruodžio 1 d. Mokyklų tobulinimo programos Koordinavimo tarnybos direktorė Rasa Šnipienė lankėsi Marijampoles apskrities Švietimo centre vyksiančiame seminare "Švietimas ir mokymas 2010: Lisabonos strategijos ir nacionalinės švietimo politikos dermė", kur skaitys pranešimą apie Mokyklų tobulinimo programą kaip sudetinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo dalį. Gruodžio 2 d. seminaras "Švietimas ir mokymas 2010: Lisabonos strategijos ir nacionalinės švietimo politikos dermė" bei MTP pristatymas Šiame kontekste vyks Alytaus kolegijoje.

Lapkričio 24 - 26 d. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje įvyko Mokyklų tobulinimo programos D komponento (KD) "Mokyklu tinklo optimizavimas" 1 dalinio komponento "Tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos" mokymai. Lapkričio 23 - 25 d. analogiški mokymai įvyko Kėdainių specialiojoje internatinėje mokykloje, gruodžio 1 - 3 d. Klaipėdos viešbutyje "Pajūrys" ir Šiaulių m. švietimo centre, gruodžio 7 - 9 d. Alytaus kolegijoje, o gruodžio 8 - 10 d. Vilniaus kurčiųjų internetinėje mokykloje. Plačiau apie rekomendacijas - pranešime spaudai.

Lapkričio 26 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje įvyko MTP Priežiūros komiteto posėdis, kuriame dalyvaus Mokyklų tobulinimo programos Priežiūros komiteto ir MTP Įgyvendinimo grupės nariai. "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" pristatymą jau rasite čia.

Lapkričio 22 d.
Trakuose surengtas MTP komponento B (KB) "Švietimo kokybės vadybos sistema" 1 dalinio komponento (KB1) "Švietimo valdymo informacijos sistema" seminaras ekspertų darbo grupei, kurį ves Harvardo universiteto konsultantu grupes vadovas dr. Haiyan Hua.

Lapkričio 22 - 26 d. Anykščiuose įvyko MTP komponento B (KB) "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras išorės auditoriams ir vertintojams, kuri ves konsultantas iš Didžiosios Britanijos Maikas Harisonas (Mike Harrison). Taip pat šį mėnesį 8 savivaldybių mokyklose pagal specialų grafiką parengiamuosius darbus išorės audito metodikos išbandymui atliks ir išorės audito komandu vadovai.

Lapkričio 18 - 19 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre vyks MTP komponento A (KA) "Mokymo ir mokymosi salygu gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytoju tobulinimas" seminaras mokyklų, atrinktų dalyvauti antrajame mokymu etape, vadovams.

Lapkričio 15 - 19 d. Palangoje surengtas MTP "B" komponento "Švietimo politikos analize" seminaras 1 dalinio komponento (KB1) "Švietimo politikos analize" ekspertų darbo grupei, kurį ves Harvardo universiteto konsultantų grupės vadovas dr. Haiyan Hua. Apie tai - pranešime spaudai.

Lapkričio 11 - 13 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre įvyko MTP dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras pirmojo etapo konsultantams. Lapkričio 11-12 d. seminarą jiems vedė dr. Dinas Finkas (Dean Fink), švietimo konsultantas iš Kanados. Plačiau apie tai.

Deanas Finkas yra tarptautinės švietimo plėtros konsultantas. Jo pagrindinės tyrimų ir domėjimosi sritys yra mokyklų tobulinimas, švietimo kaita ir vadyba. Jam teko dirbti visuose švietimo sistemos lygmenyse: mokė ir pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje, vadovavo įvairių tipų mokykloms bei Haltono (Ontarijo provincija, Kanada) Švietimo tarybai.
Pastaraisiais metais Deanas Finkas vedė seminarus 27 šalyse, tarp jų JAV, D. Britanijoje, Australijoje, Naujoje Zelandijoje, Izraelyje, Rusijoje, Rumunijoje, Ukrainoje, Airijoje, Švedijoje, Danijoje, Škotijoje, Turkijoje, Mongolijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kt. Deanas Finkas yra gerai pažįstamas Lietuvos švietimo bendruomenei. Čia jis lankosi jau trečiąjį kartą. Prieš dešimt metų jis vedė seminarą"Mokyklų lyderių" programos dalyviams. 1998 m. buvo išleista jo knyga "Keičiame mokyklą" lietuviškai, kuria jis parašė su bendraautore Louise Stoll. Deanas Finkas su bendradautoriais yra parašęs dar tris knygas, kurios yra labai skaitomos besidominčių mokyklų tobulinimu bei švietimo kaita. Deanas Finkas bendradarbiauja su Tarptautiniu švietimo kaitos centru, Ontarijo švietimo institute, Hullo, Nottinghamo, Belfasto ir kitais universitetais. Jis garsėja kaip puikus lektorius, turintis ypatingą humoro jausmą bei labai giliai išmanantis švietimo kaitos dėsningumus.

Lapkričio 4 - 5 ir 10 - 12 d. Vilniuje, Pedagogu profesinės raidos centre surengtas komponento A (KA) "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytoju tobulinimas" seminaras naujai atrinktiems komponento konsultantams.

Spalio 27 - 29 d. Anykščiuose įvyko MTP B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" seminaras išorės auditoriams ir vertintojams.

Spalio 18 ir 19 d. Anykščiuose surengtas MTP komponento B (KB) "Švietimo kokybes vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" vidaus audito seminaras atsakingiems apskričių ir savivaldybių atstovas. Spalio 20 d. į seminarą Anykščiuose rinkosi miestų ir rajonų, kuriuose išorės auditas vyks pirmiausia, atstovai.

Spalio 14 d. Kaišiadoryse ir spalio 15 d. Panevėžyje įvyko MTP komponento B (KB) "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras Kauno miesto, Vilkaviškio, Prienų ir Kaišiadorių rajonų bei Šiaulių miesto, Utenos, Tauragės ir Širvintų rajonų mokyklų komandoms.

Spalio 13 d. Vilniuje įvyko MTP A (KA) "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras savivaldybių švietimo centrų vadovams , kuriame buvo aptariama II etapo mokymų schema bei pasirašyto sutartys su rajonų Švietimo centrais.

Tą pačią dieną LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ovalioje salėje surengtas komponento B (KB) "Švietimo kokybes vadybos sistema" 1 dalinio komponento (KB1) pasitarimas savivaldybių specialistams, atsakingiems už švietimo statistinės informacijos pateikimą, ir ŠVIS darbo grupės nariams. Seminare susipažinta su Švietimo valdymo informacinės sistemos nuveiktais kūrimo darbais ir perspektyvomis.

Spalio 8 d. Vilniaus Lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76) įvyko Mokyklu tobulinimo programos "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimo pagrindinėse mokyklose" (A) komponento I etapo baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo apie 500 pagrindiniu mokyklu komandų mokytojų, mokyklų ir savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimiečių iš visos Lietuvos. Plačiau apie tai - pranešime spaudai. MTP "A" komponento vadovė dr. Loreta Žadeikaitė konferenciją pristatė Lietuvos televizijos laidoje "Labas rytas", kurios įrašą galute peržiūrėti čia.

Dieną prieš tai, spalio 7 d. Vilniuje įvyko MTP komponento A (KA) "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytoju tobulinimas" seminaras mokyklų, atrinktų dalyvauti antrajame mokymu etape, vadovams.

Rugsėjo 21 ir 22 d. Švietimo plėtotės centre įvyko Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento 2 dalinio komponento (KB2) "Politikos analizė" seminaras politikos analizės darbo grupei.

Rugsėjo 20 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje saleje pristatyta Molėtų mokyklų vidaus audito gerosios patirties Mėlynoji knyga "Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika: III dalis". Plačiau apie tai - čia ir čia.

Rugsėjo 8-10 d. Marcinkonyse įvyko Mokyklų tobulinimo programos D komponento D "Mokyklu tinklo optimizavimas" seminaras bandomuju savivaldybiu specialistams, atsakingiems už Mokyklu tinklo pertvarkos bendrųjų planų parengimą ir mokinių vežiojimą. Primename, kad internete yra ir MTP D komponento parengtas "Mokyklų tinklo pertvarkos metodinių rekomendacijų" projektas.

Rugsėjo 6 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje išsamiai pristatytas Mokyklų tobulinimo programos dėka atlikto šalies IV ir VIII klasių mokinių pasiekimų tyrimas. Plačiau apie Švietimo pletotes centro direktoriaus dr. Prano Gudyno pranešimą - pranešime spaudai.

Prieš rugsėjo 1 d. Lietuvos mokykloms Mokyklų tobulinimo programos dėka perduota dar dvidešimt geltonųjų autobusiukų. Apie perdavimo ceremoniją ir kuriomis kryptimis iškeliavo autobusai, rasite čia.

Rugpjūčio 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusioje apskričių viršininku ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų rudens konferencijoje buvo pristatyti įpusėjusios Mokyklų tobulinimo programos rezultatai bei planuojami veiksmai. MTP koordinavimo tarnybos direktorės Rasos Šnipienės pranešimo tezes galite peržiūrėti čia.

Liepos 26–30 d. Lietuvoje lankėsi Mokyklų tobulinimo programą kuruojanti Pasaulio banko misijos grupė, vadovaujama Pasaulio banko atstovybės Vašingtone Švietimo sektoriaus atstovės bei Mokyklų tobulinimo programos kuratorės Ana M. Jeria. Plačiau apie šį vizitą.

Liepos 26 – 29 d. Marcinkonyse, “Eglis” polsio namuose vyko Mokyklų tobulinimo programos Išorės audito grupės mokymai, kuriuos vedė švietimo specialistas Arthur Ivatts (Škotija).

Liepos 8 – 15 d. Vilniuje lankėsi Mokyklų tobulinimo programos Harvardo konsultantų atstovas Dr. Thom Cassidy, kuris dalyvavo išplėstinuose Švietimo vadybos informacijos sistemos bei Politikos analizės grupės kūrėjų seminaruose dėl projekto įgyvendinimo eigos, susitiko su LR Švietimo ir mokslo ministerijos vadovais.

Birželio pabaigoje 25 asmenų Mokyklų tobulinimo programos, Pedagogų profesinės raidos centro, Švietimo centrų, Informacinių technologijų centro atstovų delegacija lankėsi Slovėnijoje, kur susipažino su Nacionalinės vadybos mokyklos, gimnazijų bei pagrindinių mokyklų patirtimi. Plačiau apie tai – pranešime spaudai.

Birželio 17 ir 18 d. Švietimo aprūpinimo centre (Geležinio vilko g. 12) įvyko mokymai “Bendravimo su žiniasklaida įgūdžiai: Mokyklų tobulinimo programos patirtis” Švietimo ir mokslo ministerijos, jos padalinių bei savivaldybių ir apskričių pareigūnams. Seminarus vedė “Baltijos viešųjų ryšių grupės” ir Tarptautinės vadybos mokyklos (ISM) specialistai. Antroji seminarų dalis bus surengta 2004 m. rugsėjo mėn.

Birželio 14-16 d. numatoma Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento 11 asmenų delegacija (mokyklų direktorių ir konsultantų) susitiko su Latvijos pagrindinių mokyklų asociacijos atstovais, aplankė mokyklas Rygoje ir Siguldoje, domėjosi mokytojų kvalifikacijos kėlimo programomis pas šiaurinius kaimynus. Apie užmegztus kontaktus bei planuojamą bendrą dalyvavimą Šiaurės šalių projektuose – pranešime spaudai.

Birželio 15 d. 9.00 val Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje Mokyklų tobulinimo programos komponentų vadovai švietimiečiams pristatė savo vizitą Bukarešte vykusioje tarptautinėje konferencijoje “Švietimo politikos ir veiksmų siejimas su rezultatais” (“Linking Policies and Actions to Outcomes”). Galite atsisiųsti pirmaujančių pasaulio švietimo specialistų Ernesto Cuadra ir Johanna Crighton prezentacijas konferencijos metu.

Birželio 4 d. vykusiame IX Lietuvos WWW čempionato uždaryme Mokyklų tobulinimo programa už pastangas kuriant mokyklos interneto puslapį apdovanojo Kretingos raj. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinę mokyklą, o diplomais pažymėjo Šiaulių raj. Kuršėnų S. Anglickio pagr. mokylą ir Prienų raj. Balbieriškio pagr. mokyklą. Plačiau apie tai - pranešime spaudai.

Jau įvyko daugiau kaip 25 Mokyklų tobulinimo programos pristatymai "A" komponento konferencijose šalies savivaldybėse. MTP Koordinavimo tarnybos direktorės Rasos Šnipienės pranešimo tezės - I ir II.

Gegužės 5 - 8 d. Mokyklų tobulinimo programos koordinatoriai dalyvavo Bukarešte vyksiančioje konferencijoje"Politikos ir veiksmų siejimas su rezultatais". Konferencijoje pranešimą apie išorės ir vidaus audito taikymą Lietuvoje skaitė komponento B vadovas Ričardas Ališauskas. Pranešimas spaudai.
Daugiau informacijos apie Bukarešto konferenciją:
> Mokyklų tobulinimo programa ir mokyklų auditas Lietuvoje įvertintas tarptautinėje konferencijoje Bukarešte

Gegužės 6 d.
Vilniaus Daukanto aikštėje laikinasis Prezidentas Artūras Paulauskas ir švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius rajonų savivaldybėms perdavė 21 naujai Mokyklų tobulinimo programos dėka įgytą geltonąjį autobusą. Lietuvos keliais važinės jau 202 nauji geltonieji autobusai. Apie tai spaudoje - DELFI | Omni.

Gegužės 3 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyta pirmoji regioninė lyginamoji švietimo būklės apžvalga "Švietimas savivaldybėse 2003", parengta įgyvendinant MTP B komponento programą, bendradarbiaujant savivaldybių švietimo padalinių ir Švietimo plėtotės centro specialistams. Apžvalgos duomenis internete galite rasti čia.


<<<