VEIKLOS PRISTATYMAI


04.12. - 2004 m. gruodžio mėn. apskrityse vykusiame seminare
"Švietimas ir mokymas 2010: Lisabonos strategijos ir nacionalinės švietimo
politikos dermė" Rasa Šnipienė pristatė Mokyklų tobulinimo programą kaip
sudetinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo dalį
(ppt)

04.11.26 - Mokyklų tobulinimo programos 2003-4 m. rezultatų ir
2005 m. numatomos veiklos pristatymas programos Priežiūros komitetui
bei Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojams

A komponentas "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" (ppt)
B komponentas "Švietimo kokybės vadybos sistema" (ppt)
C komponentas "Energijos išlaidų mažinimas ir higienos sąlygų gerinimas" (ppt)
D komponentas "Mokyklų tinklo optimizavimas" (ppt)

04.10. - Mokyklų tobulinimo programos 2003 m. rezultatų ir 2004 m.
veiklos pristatymas šalies savivaldybėse vykstančiose konferencijose:
MTP Koordinavimo tarnybos direktorės R. Šnipienės pranešimas

04.10.28 - "Mokyklų tobulinimo programos Pusiaukelės rezultatai
ir ateinančių metų viltys" - MTP Koordinavimo tarnybos direktorės R. Šnipienės
MTP veiklos pristatymas Jonavos rajono pedagogams

 04.05 - Mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" pristatymas - I dalis; II dalis

 04.02 - Mokyklų tobulinimo programos B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" pristatymas Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojams

<<<