Vasario 4 - 16 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje su Švietimo valdymo informacinės sistemos darbo grupėmis dirba MTP konsultantas, Harvardo universiteto profesorius Tom Cassidy.

Dr. Tom Cassidy yra Harvardo universiteto Aukštosios švietimo mokyklos (Graduate School of Education) Tarptautinio švietimo grupės direktorius bei labiausiai prestižiniu laikomo pasaulio universiteto dėstytojas.
Mokyklu tobulinimo programos konsultantas - žinomas pasaulio švietimo planavimo specialistas, kuris geriausiai žinomas už savo darbus konceptualizuojant švietimo valdymo informacines sistemas bei organizacijų ir institucijų plėtros procesus. Dr. Cassidy yra sukaupes daugiau kaip 25 metų ivairių švietimo sistemų kūrimo patirtį ir specializuojasi institucinių informacinių sistemų bei planavimo modelių srityje. Thomas Cassidy yra Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos Švietimo direktorato patarėjas ir Pasaulio banko instituto (World Bank Institute) konsultantas. Jis vadovauja švietimo planavimo bei analizės sistemos sukūrimui Ganoje ir yra dirbęs su panašiais projektais Latvijoje, Gruzijoje, Malaizijoje, Jamaikoje, Jordanijoje, Egipte, Pakistane, Hondūre bei Kolumbijoje.
Visuose šiose šalyse ir dar daugelyje kitų dr. Cassidy skaitė paskaitas švietimo politikos analizės klausimais bei mokė specialistus. Harvardo universitete aukštai vertinamos jos paskaitos, kuriose nagrinėjamas sisteminio mąstymo bei informacinių technologijų
naudojimas švietimą optimizuojančioms informacinėms sistemoms sukurti.

Vasario 8 d. Kaune, K. Griniaus pagrindinėje mokykloje (Šiaurės pr. 97) vyks Kauno regiono mokyklų, dalyvavusių mokyklų tobulinimo programoje konferencija "Mokyklų tobulinimo programa: Ar mums tai pavyko?".

Vasario 3 d. Vilniuje, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje įvyko tyrimo "Mokykų; tinklo pertvarkos socialinis poveikis bandomajame projekte dalyvavusiose savivaldybėse" pristatymas. Tyrimą atliko KTU ir ŠU mokslininkų komanda (prof. habil. dr. Gediminas Merkys, dr. Daiva Urbonaitė - Šlyžiuvienė, Sigitas Balčiūnas, Simona Jonušaitė, Viktorija Piščalkienė, Denis Titov). Plačiau apie tai galite sužinoti čia.

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos mokyklas pasiekė jau antroji baldų komplektų siunta (247 vienviečiai ir 738 dviviečiai komplektai). Baldai nupirkti už sutaupytas MTP lėšas. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Gruodžio 23 d. 9.30 val. Vilniuje, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje pristatyta MTP B (KB) komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" stažuotė Škotijoje, kur dirbta švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) ir švietimo politikos analizės srityse.

Gruodžio 21-22 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre vyko MTP A (KA) komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminarai I ir II etapo konsultantams "Išorės auditas, nacionalinių tyrimų pristatymas" bei "MTP KA komponento poveikio įsivertinimas".

Gruodžio 21-22 d. Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje įvyko MTP A (KA) komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminarai MTP III etapo Utenos regiono mokyklų direktoriams. Gruodžio 22 - 23 d. analogiški seminarai Panevėžio rajono Pedagogų švietimo centre bus surengtas analogiškas seminaras Panevėžio regiono atitinkamų mokyklų direktoriams.

Gruodžio 12 -16 d. Palangoje, "Žilvino" poilsio namuose (Kęstučio g. 26) vyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" darbo grupės seminaras su konsultante iš Kanados Linda Lee.

Linda E. Lee yra Kanados miesto Vinipego kompanijos "Proactive Information Services" viceprezidentė ir ilgametė Kanados Vertinimo draugijos (Canadian Evaluation Society) vadovė.p. Lee turi sukaupusi daugiau kaip 25 metų darbo patirtį kaip švietimo vertintoja, tyrėja, konsultantė ir pokyčių skatintoja. Jau keturioliktus metus ji konsultuoja Mokyklų tobulinimo programų Kanados Manitobos provincijoje, o nuo 2000 m. dirba ir švietimo vertinimo projektų konsultante Vidurio ir Pietryčių Europoje (Bulgarijoje, Makedonijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje), o taip pat Lotynų Amerikoje. Specialistė išanalizuos projekto įgyvendinimo eigą, numatytus projekto vertinimo rodiklius; pasiruoš surengti mokymus MTP konsultantams apie mokyklų tobulinimo programų vertinimą; programos pabaigoje kartu su darbo grupe parengs pokyčių mokykloje vertinimo sampratą bei metodologinius instrumentus.

Gruodžio 9 -10 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre ir Kaune, Kauno miesto švietimo centre įvyko MTP A (KA) komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminarai MTP III etapo mokyklų direktoriams atitinkamai Vilniaus ir Kauno zonose.

Gruodžio 5- 6 d. Druskininkuose, centre "Dainava" (Maironio g. 22) vyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" darbo grupės seminaras, kuriame dalyvaus ir švietimo specialistai iš Slovėnijos.

Gruodžio 5- 9 d. Vilniuje, Švietimo aprūpinimo ir Pedagogų profesinės raidos centruose vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 2 dalinio komponento (KB2) "Švietimo politikos analizė" seminarai politikos analizės darbo grupei.

Gruodžio 8 d. Mokyklų tobulinimo programos refleksijos konferencija "Kelias" įvyko Panevėžio rajono savivaldybėje.

Gruodžio 2 - 3 d. Varėnoje, "Ąžuolo" vidurinėje mokykloje (J. Basanavičiaus g. 33) įvyko MTP KB komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" regioninė konferencija "Vidaus audito organizavimo patirtys mokyklose".

Gruodžio 1 d. Vilniuje, Švietimo aprūpinimo centre (Geležinio vilko g. 12) vyko MTP KB komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" projekto "Kaip mums sekasi?" darbo grupės "Sritys, rodikliai, iliustracijos, požymiai" seminaras.

Lapkričio ir gruodžio mėn. šalyje toliau vyksta išorės audito metodikos bandymai. MTP B (KB) komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" išorės audito komandų vadovai ir mokytojai lankysis Širvintų "Atžalyno" pagrindinėje mokykloje ir Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje.

Lapkričio 28 - gruodžio 2 d. įvyks Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" mokyklų atstovų vizitas Estijoje ir Suomijoje. Jo metu bus lankomos skirtingų tipų pagrindinės mokyklos bei dalyvaujama tiksliniuose seminaruose.

Lapkričio 28 - 29 d. Druskininkų centre "Dainava" (Maironio g. 22) vyko Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" seminaras išorės auditoriams tema "Kas yra geras mokymas? Sėkmingas pamoka".

Lapkričio 21 - 23 d. d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" I ir II etapo konsultantų seminaras kartu su dr. Dinu Finku (Dean Fink).

dr. Dean Fink yra tarptautinės švietimo plėtros konsultantas, kurio pagrindinės tyrimų ir domėjimosi sritys yra mokyklų tobulinimas, švietimo kaita ir vadyba. Deanas Finkas yra gerai pažįstamas Lietuvos švietimo bendruomenei, šalyje jis labnkysis jau ketvirtą kartą. Prieš dešimt metų jis surengė unikalų tam metui seminarą "Mokyklų lyderių" programos dalyviams, o 1998 m. buvo išleista jo knyga "Keičiame mokyklą" , kuria jis parašė su bendraautore Louise Stoll. Būdamas išskirtinis švietimo lektorius, Deanas Finkas bendradarbiauja su Tarptautiniu Švietimo kaitos centru, Ontarijo Švietimo institutu, Hullo, Nottinghamo, Belfasto universitetais.

Lapkričio 17 - 18 d. Šalčininkuose (Vilniaus g. 49) vyko MTP "D" komponento "Mokyklų tinklo optimizavimas" 1 dalinio komponento (KD1) "Tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos" ir 2 dalinio komponento (KD2) "Mokinių pavėžėjimas" ekspertų seminaras.

Lapkričio 14 - 15 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre (Didlaukio g. 82) vyko MTP "A" (KA) komponento "Mokymo ir mokymosi salygu gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" trečiojo etapo mokyklų direktorių mokymai.

Lapkričio 11 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre (Didlaukio g. 82) vyko MTP KB komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" seminaras vidaus audito konsultantams.

Lapkričio 7 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje pristatyta Mančesteryje (Didžioji Britanija) vykusi Lietuvos išorės auditorių praktinė stažuotė. 18 Lietuvos išorės auditorių ir išorės audito organizatorių (Švietimo ir mokslo ministerijos, pavaldžių įstaigų, savivaldybių švietimo skyrių darbuotojų, mokyklų vadovų ir mokytojų) stažuotės metu kartu su anglų inspektoriais vykde išorės auditus Anglijos mokyklose, mokėsi Mančesterio universiteto ir Notingemo lyderystės centruose.

Lapkričio 7 - 11 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre (Didlaukio g. 82) vyks MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 2 dalinio komponento (KB2) " Švietimo politikos analizė" seminaras Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Utenos apskričių ir jų savivaldybių švietimo skyrių specialistams. Lapkričio 28 - 30 d. analogiškas renginys bus skirtas Alytaus, Kauno, Marijampolės, Tauragės, Vilniaus apskričių ir jų savivaldybių švietimo skyrių specialistams.

Lapkričio 3-4 d. Rokiškio raj. Kamajų A. Strazdo gimnazijoje vyksta Nacionalinė vidaus audito konferencija, skirta bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito metodikos tobulinimui. Joje dalyvauja vidaus audito projekto „Kaip mums sekasi?" 33 mokyklų koordinatoriai bei Rokiskio rajono mokyklų vadovai.

Lapkričio 2 d. Vilniuje ir Širvintose surengti MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" 2005 m. išorės audite dalyvaujančių mokyklų komandų informaciniai pasitarimai.

Spalio 25 - 26 d. ir 27 - 28 d., lapkričio 8 - 9 d. bei 10 - 11 d. nuo 10 val. Vilniuje, Švietimo aprūpinimo centre (Geležinio Vilko g. 12) numatomas MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 1 dalinio komponento (KA1) seminaras švietimo padalinių atstovams, koordinuojantiems aprūpinimą mokymo priemonėmis.

Spalio 24 - 28 d. surengta MTP "D" komponento "Mokyklų tinklo optimizavimas" ekspertų mokomoji- pažintinė kelionė į Lenkiją susipažinti su mokyklų restruktūrizavimu, mokyklų tinklo pertvarka ir mokiniu vežiojimo organizavimu Lenkijos Respublikoje.

Spalio 22 - 28 d. įvyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" dalyvių - savivaldybių švietimo padalinių specialistų, bei Mokyklu tobulinimo programos vadovų bei koordinavimo tarnybos darbuotojų stažuotė Švedijoje ir Suomijoje.

Spalio 22 d., lapkričio 15 ir 22 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre numatoma surengti seminarus B (KB) komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" išorės auditoriams ir vadovaujantiems auditoriams tema "Visuomenės ir švietimo bendruomenės efektyvus informavimas".

Spalio 19 - 20 d. nuo 10 val. Vilniuje, Švietimo aprūpinimo centre (Geležinio Vilko g. 12) numatomas MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" darbo grupės seminaras tema "Bendradarbiaujantys tinklai". Lapkričio 16 - 17 d. ir gruodžio 5 - 7 d. šiai darbo grupei numatytas seminaras "Besimokančių tinklų kūrimas"

Spalio 17 - 28 d. Vilniuje, Pedagogų profesinės raidos centre ir VU Filosofijos fakultete vyks MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 2 dalinio komponento (KB2) "Švietimo politikos analizė" seminaras politikos analizės darbo grupei, kurį ves Harvardo universiteto konsultantas dr. Haiyan Hua.

Haiyan Hua Harvardo švietimo mokslų daktaro diplomą apgynė 1988 metais. Daugiau nei penkiolika metu jis dirbo patarėju švietimo politikos klausimais Azijos, Pietų Amerikos, Afrikos bei Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Daugiau nei 10 metu dr. Hua Harvardo universitete veda švietimo politikos tyrimų ir analizės seminarus, skirtus švietimo specialistams, politikos kūrėjams bei sprendimų priemėjams, analitikams bei paramos švietimui projektų atstovams iš viso pasaulio, o taip pat Harvardo universiteto doktorantams.

Spalio 11 - 14 d. 12 val. Vilniuje, Švietimo informacinių technologijų centre (Suvalkų g. 1) numatomas pirmasis MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 2 dalinio komponento (KA2) "Virtuali aplinka" seminaras mokyklų intraneto serverių administratorių grupei. Spalio 18 - 21 d. analogiškas seminaras ten pat bus surengtas antrajai intraneto serverių administratorių grupei. Iš viso bus mokoma 60 mokyklų intraneto administratorių.

Spalio 7-8 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre vyks MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" mokymai vidaus audito projekto "Kaip mums sekasi?" mokyklų atstovams apie visuomenės ir švietimo bendruomenės efektyvų informavimą bei mokyklos įvaizdžio kūrimą.

Rugsėjo 29 ir 30 d. Utenos raj. Sudeikių pagrindinėje mokykloje (Aukštaičių g.22) vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras vidaus audito konsultantams "Mokyklų vidaus audito metodikos taikymas".

Rugsėjo 26 - 30 d. Druskininkuose, centre "Dainava" (Maironio g. 22) vyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" darbo grupės seminaras su konsultante iš Kanados Linda Lee.

Rugsėjo 26 d. 11 val. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje Mokyklų tobulinimo programos konsultantai ŠMM Švietimo strategijos departamento Švietimo plėtotės skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas ir Švietimo plėtotės centro direktorius dr. Pranas Gudynas pristatė naują Roberto Marzano knyga "Naujoji ugdymo tikslų taksonomija". Knyga išversta į lietuvių kalbą įgyvendinat MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukurimas" KB3 dalinį komponentą "Moksleivių pasiekimų vertinimas". Knyga skirta pedagogams ir švietimo vadovams, jos mokslinė redaktorė - Ramutė Skripkienė.

Robertas J. Marzano - Auroros (Kolorado valstija, JAV), "Mid-Continent" regioninės laboratorijos (McREL) vyresnysis mokslo darbuotojas, edukologijos mokslu daktaras, pripažintas švietimo autoritetas Jungtinese Valstijose ir kitose šalyse. Jis garsėja pedagogikos, psichologijos ir kitu socialinių mokslu interpretacijomis bei diegimu į švietimo praktiką. "Naujoji ugdymo tikslu taksonomija" ("Designing a New Taxonomy of Educational Objectives") įvedą garsiąją, bet jau senstelejusią (sukurta 1956 metais) Benjamino Bloomo taksonomija i XXI amžių. Jo modelis sujungia naujausias pažinimo teorijas ir tyrimų, analizuojančių, kaip mes mokomės, rezultatus. Tai naujas požiūris į mokymo, ugdymo turinio ir vertinimo formavimo privalumus.

Rugsėjo pabaigoje vyko MTP konsultanto iš Harvardo universiteto Aukštosios švietimo mokyklos dr. Tom Cassidy darbo vizitas. Jis konsultuos Lietuvos specialistus Švietimo valdymo informacinės sistemos tolimesnės plėtros.

Rugsėjo 22 ir 23 d. Trakų nacionaliniame sporto ir sveikatingumo centre (Karaimų g. 73) vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras vidaus audito konsultantams "Kas yra geras mokymasis. Sėkminga pamoka".

Rugsėjo 12 - 20 d. Mančesterio (Didžioji Britanija) Švietimo vadovų centre vyko mokyklų išorės auditorių mokymai, kuriuose dalyvavo ir 18 Mokyklų tobulinimo programos dalinio komponento B4 "Vidaus ir išorės auditas" mokyklų tobulinimo išorės audito vadovų bei auditorių iš visos Lietuvos.

Rugsėjo 12 - 16 d. Vilniuje viešejo Pasaulio Banko misijos delegacija, vadovaujama šios institucijos Lenkijos padalinio Vyriausiosios švietimo specialistes Mary Caning. Kartu su misijos vadove atvyko ir Pasaulio Banko atstovybės Lenkijoje Tyrimų bei analizės skyriaus specialistė Dorota Holzer bei Rumunijos padalinio Procesų įgyvendinimo ekspertė Mariana Moarcas. Pasaulio Banko atstovai domėjosi Lietuvoje jau trečius metus įgyvendinamos Mokyklų tobulinimo programos eiga bei rezultatais, aptarė besibaigiančio didžiausio Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų investicinio projekto nuo Nepriklausomybės atkūrimo tęstinumo planus. Plačiau apie tai...

Rugsėjo 15 d. Mokyklų tobulinimo programos Valdymo komiteto vadovas Arunas Plikšnys ir Koordinavimo tarnybos direktorė Rasa Šnipienė kartu su Pasaulio Banko delegacija lankėsi Širvintų "Atžalyno" pagrindinėje mokykloje.

Rugsėjo 10 - 16 d. Lietuvoje viešėjo MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" naujo projekto "Bendradarbiaujantys tinklai" konsultantai iš Slovėnijos. Vizito metu aptartos naujo projekto, pratęsiančio MTP veiklą Lietuvoje, įgyvendinimo ypatybės. Slovenijos konsultantai padės Lietuvos švietimo specialistams sukonstruoti besimokančių mokyklų tinklo modelį, jie suteikė žinių apie projektui skiriamo laiko bei žmogiškųjų išteklių kaštus, finansavimo, koordinavimo bei administravimo veiklas.


Rugsėjo 13 - 14 d. surengtas MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" darbo grupės seminaras "Besimokančiųjų mokyklų tinklų kūrimas".

Rugpjūčio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motūzas savo įsakymu Nr. 1752 paskyrė Švietimo pletotės centro Švietimo raidos ir analizės skyriaus vyresniąją specialistę Laima Gudaitę Mokyklu tobulinimo programos B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" B4 dalinio komponento "Vidaus ir išorės audito sistema" vidaus audito projekto "Kaip mums sekasi?" koordinatore 2005 - 2006 metams.

Rugpjūtį Mokyklų tobulinimo programos A komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" dalinio komponento "Virtuali mokymosi aplinka" ekspertai: Giedrius Balbieris, Nijolė Kriščiūnienė, Dainora Muraškienė, Marius Urkis, Gintaras Vaskela, Arvydas Verseckas, Vytautas Verseckas ir Edita Sederevičiūtė parengė naujausią MTP publikaciją - metodines rekomendacijas "Virtualioji mokymosi aplinka mokykloje". Jas galite atsisiųsti iš čia.

Birželį Lietuvos mokyklas Mokyklų tobulinimo programos B komponento "Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas" dėka pasiekė pirmasis serijos "Į pagalbą mokyklai" leidinys. Sociologės Jolantos Piliponytės parengta knyga "Duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė mokykloje" siekia padeti mokyklai surinkti duomenis, reikalingus tiek vidaus auditui, tiek nuolatiniam mokyklos veiklos vertinimui ir tobulinimui. Plačiau apie tai pranešime spaudai...

Liepos 12 - 13 d. Marcinkonyse, svečių namuose "Ėglis" (Miškininkų g. 61) vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras išorės auditoriams "Kas tai yra geras mokymasis? Sėkminga pamoka". Pradžia 10 val.

Birželio 20 d. iškilmingai atidaryta už MTP lėšas renovuota Kenos pagrindinė mokykla. Plačiau...

Birželio 27 - 29 d. Marcinkonyse vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras "Mokyklų tobulinimo išorės auditas" išorės auditoriams ir išorės audito komandų vadovams, vertintojams ir stebėtojams. Birželio 30 - liepos 1 d. seminaras 'Grupinės diskusijos valdymas ir sprendimų priėmimas" ten pat buvo skirtas išorės audito komandų vadovams.

Birželio 21 -23 d. įvyko institucinio vertinimo specialistų, Mokyklų tobulinimo programos konsultantų iš tarptautinės kompanijos NORD ANGLIA dr. Mike Harrison (Mančesterio universitetas) ir dr. Arthur Ivatts vizitas, kurio metu vyko susitikimas su LR ŠVietimo ir mokslo ministru, ministerijos dabruotojais, diskusija su Lietuvos tėvų forumo, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos gimnazijų asociacijos, Lietuvos mokinių parlamento, mokytojų dalykininkų asociacijų, kitų organizacijų, Seimo narių atstovais dėl Mokyklų tobulinimo išorės audito metodikos, o taip pat MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KA3) "Mokyklų vidaus ir išorės auditas" seminaras. Daugiau apie šį vizitą.

Birželio 13 - 14 d. Šiaulių Didžvario gimnazijoje įvyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras "Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito metodikos taikymas" savivaldybių ir apskričių švietimo skyrių specialistams. Birželio 16 - 17 d. toks seminaras surengtas ir Kauno m. Mokytojų švietimo centre (Vytauto pr. 44).

Birželio 9 -10 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras švietimo centrų bei savivaldybių ir apskričių atstovams, kuruojantiems komponento įgyvendinimą rajonuose. Seminare, be kitų temų, bus kalbama apie "A" komponento III etapo mokyklų įsijungimą į Mokyklų tobulinimo programą bei darbą su jomis. Plačiau apie tai - pranešime spaudai. Taip pat, internete jau paskelbta seminaro medžiaga (prezentacijos)

Birželio 6 - 7 d. Trakų nacionaliniame sporto ir sveikatingumo centre (Karaimų g. 73) vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras vidaus audito konsultantams.

Mokyklų tobulinimo programos dėka beveik 30 tūkst. Lietuvos mokinių kitus mokslo metus sutiks sedėdami naujuose mokykliniuose suoluose. Mokykliniams baldams pirkti iš viso skirta 12 mln. litų, kurie buvo sutaupyti iš MTP lėšų viešųjų pirkimų metu. Nauji baldai atkeliaus į 1000 mokyklų visose šalies savivaldybėse. Plačiau apie tai - skaitykite čia ir čia.

Gegužės 23 - 28 d. Lietuvoje lankėsi Gruzijos Švietimo ir mokslo ministerijos delegacija, įgyvendinanti panašią mokyklų tobulinimo programą savo šalyje. Vizito tikslas - pasidalinti abiejų programų įgyvendinimo patirtimi. Plačiau apie šį vizitą skaitykite čia.

Gegužės 19 ir 20 d. Vilniuje, VU Filosofijos fakultete surengtas MTP KB4 komponento "Mokyklos vidaus ir išorės auditas" seminaras darbo grupei "Mokyklos savęs vertinimo metodai", kurį vedė Zalcburgo (Austrija) universiteto prof. A. Paschon ir prof. F. Riffert.

Prof. Dr. Andreas Paschon yra pirmaujantis Austrijos Zalcburgo universiteto Švietimo instituto Pedagogikos katedros specialistas, dirbantis pedagoginio mokslo ir kultūros sociologijos srityje. 2003 m. jis apsigynė disertaciją tema "Mokyklu raidos vertinimo moduliai (MSS) - priemonė mokyklos veiklai tobulinti". Prof. dr. Franz Riffert yra Zalcburgo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Švietimo tyrimų ir sociologijos katedros ilgametis darbuotojas. Austrijos mokslininkai taip pat yra žinomi pedagogikos filosofijos ir sociologijos, švietimo vertinimo sistemų, veiklos vaikų darželiuose vertinimo, statistines švietimo analizės specialistai. Prof. dr. Andreas Paschon su prof. dr. Franz Riffer nuo 1996 metu kuria ir testuoja vertinimo modulius - instrumentus pokyčiams Austrijos mokyklose įvertinti. Šiandien ju sukurtas instrumentarijus apima daugiau kaip 450 vertinimo modulių su daugiau kaip 4000 klausimu. Mokslininkai kartu publikavo keliasdešimt mokslinių straipsnių nurodyta tema, o šiais metais bus išleista išplėstinė vertinimo knyga, skirta savianalizę atliekantiems mokyklų mokytojams. Austrijos mokslininkų straipsnis "Mokyklos raidos projektų savianalizės modulinis klausimynas" prieš kelis metus publikuotas ir lietuvių kalba po jų vizito mokslinėje konferencijoje "Sociologija: Praeitis ir dabartis".

Gegužės 10 d. Lietuvos energijos konsultantų asociacijos narė, konsultacinė įmonė UAB "Eksergija", baigė energijos vadybos mokymų didžiuosiuose Lietuvos miestuose ciklą geresniam renovuotų mokyklų ekonominiam efektyvumui pasiekti, skirtą MTP renovuotų mokyklų administracijai bei techniniam personalui.

Gegužės 9 - 11 d. surengtas Mokyklų tobulinimo programos seminaras "Švietimo skyriaus administravimo ir politikos pagrindai", skirtas savivaldybių ir apskričių specialistams. Seminaro metu 1-3 metų darbo patirtį turintiems specialistams bus dėstomi strateginio planavimo, audito, politikos analizės pagrindai. Gegužės 15 - 17 d. seminaras strateginio planavimo klausimais bus surengtas savivaldybių ir apskričių švietimo skyrių vadovams.

Gegužės 3 - 4 d. Vilniuje buvo surengtas mokyklų, dalyvaujančių vidaus audito projekte "Kaip mums sekasi?" vadovų seminaras apie Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS). Susitikimo metu nagrinėta ŠVIS paskirtis, jau parengta svetainė, diskutuota apie mokyklų "vizitines korteles". Projekto "Kaip mums sekasi?" tikslas - atsižvelgiant į mokyklų ir pedagogų rekomendacijas, vykstančius pokyčius švietime, parengti naują vidaus audito metodikos redakciją.

Balandžio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje Mokyklų tobulinimo programos konsultantai iš Harvardo universiteto dr. Haiyan Hua ir dr. Tom Cassidy skaitė pranešimą " Duomenys sprendimams švietimo klausimais: švietimo politikos analizė švietimo sistemai tobulinti" ("Data for Educational Decissions: Political Analysis for Improving Education System"). Šio pranešimo tezės!

Balandžio ir gegužės mėnesį įvyko Mokyklų tobulinimo programos pristatymai šalies universitetuose, organizuojami kartu su šių aukštųjų mokyklų Tęstinių studijų centrais. Tokie seminarai įvyko Šiaulių universitete, Klaipėdos universitete, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus Pedagoginiame universitete. Plačiau apie jau įvykusį renginį Šiaulių universitete.

Balandžio 28 - 29 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyks MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras antrojo etapo konsultantams.

Balandžio 25 - 29 d. MTP su darbo vizitu lankysis konsultantas is Harvardo dr. Tom Cassidy. Balandžio 26 - 28 d. Palangoje surengtas MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 1 dalinio komponento (KB1) " Švietimo valdymo informacijos sistema " ekspertų darbo grupės seminaras, kurį ves Dr. T. Cassidy.

Balandžio 25 - 29 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" darbo grupės seminaras su konsultante iš Kanados Linda Lee. Be to, balandžio 25 d. Linda Lee aplankys Prienų rajono mokyklas, dalyvaujančias Mokyklų tobulinimo programoje, balandžio 28-29 d. Kanados specialistė seminarą apie mokyklų tobulinimo vertinimą ves Petro Vileišio pagrindinėje mokykloje (Filaretų g. 3, Vilnius).

Balandžio 25 ir 26 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre vyks MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras vidaus audito konsultantams.

Balandžio 22 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras pirmojo etapo mokyklų vadovams bei ruošiamiems koordinuoti besimokančių mokyklų tinklą pokyčių skatintojams.

Balandžio 21 ir 22 d. Vilniuje, Švietimo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44) įvyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 3 dalinio komponento (KB3) "Mokinių pasiekimų vertinimas" seminaras "2005 m. nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai", skirtas gamtos mokslų mokytojams, ugdymo turinio konsultantams. Balandžio 25 ir 26 d. analogiškas renginys centre bus skirtas socialinių mokslų mokytojams - konsultantams, balandžio 28 ir 29 d. - lietuvių kalbos mokytojams - konsultantams, o gegužės 3 ir 4 d. - matematikos mokytojams - konsultantams.

Balandžio 18 - 22 d. Vilniuje pravestas MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 2 dalinio komponento (KB2) " Švietimo politikos analizė" seminaras politikos analizės darbo grupei, kurį ves Harvardo universiteto konsultantas dr. Hayan Hua. Plačiau apie šį dr. Hua seminarą

Balandžio 14 ir 15 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras antrojo etapo mokyklų vadovams.

Balandžio 12 d. Vilniuje, Švietimo informacijos technologijų centre (Suvalkų g. 1) įvyks Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 1 dalinio komponento (KB1) "Švietimo valdymo informacijos sistema" ekspertų darbo grupės seminaras.

Balandžio 11 ir 12 d. Trakų nacionaliniame sporto ir sveikatingumo centre (Karaimų g. 73) vyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras savivaldybių švietimo skyrių ir apskričių švietimo departamentų specialistams, atsakingiems už vidaus ir išorės auditą. Balandžio 13 d. ten pat dirbo MTP dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras savivaldybiu švietimo skyrių specialistams, kurių mokyklos dalyvauja vidaus audito projekte.

Balandžio 5 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Šiaulių universiteto
Socialinių tyrimų mokslinio centro sociologų, vadovaujamų prof. dr. Jono Ruškaus atlikto tyrimo "Mokyklos pedagoginio personalo refleksija apie išorės audito procedūras“ pristatymas.

Kovo 25 d. Vilniuje, P. Vileišio pagrindinėje mokykloje (Filaretų g.3) surengtas Mokyklu tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras mokyklų, dalyvausiančių MTP trečiajame etape, vadovams.

Kovo 23 d. Vilniuje, Švietimo informacijos technologijų centre (Suvalkų g. 1) įvyko Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 1 dalinio komponento (KB1) "Švietimo valdymo informacijos sistema" ekspertų grupės posėdis.

Kovo 18 - 19 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre vyko Mokyklu tobulinimo programos "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras antrojo etapo konsultantams.

Kovo 14 - 15 d. Anykščiuose, centre "Mindaugo karūna" (Liūdiškių g. 18) įvyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras projekto "Kaip mums sekasi?" mokyklų komandoms. Kovo 16 - 18 d. Anykščių centre surengtas to paties komponento seminaras išorės audito komandų vadovams ir išorės auditoriams.

Konkursą laimėjusi Lietuvos energijos konsultantų asociacijos narė, konsultacinė įmonė UAB "Eksergija", geresniam renovuotų mokyklų ekonominiam efektyvumui pasiekti renovuotų mokyklų administracijai bei techniniam personalui ir šį mėnesį rengia energijos vadybos mokymus. Kovo 4 d. mokymai vyks Utenoje, Aukštakalnio pagrindinės mokyklos (Taikos g. 44) salėje, o kovo 18 d. tokie mokymai vyks Alytuje, Jaunimo centre (Tvirtoves g. 3), kovo 25 d. - Marijampolės J. Totoraičio vidurinėje mokykloje (Dariaus ir Girėno g. 7) Užsiėmimų pradžia - 10 val.

Kovo 1 - 3 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 2 dalinio komponento (KB2) " Švietimo politikos analizė" seminaras Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Utenos apskričių ir jose esančių savivaldybių Švietimo skyrių specialistams. Kovo 8 - 10 d. analogiškas seminaras Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre seminaras vyks Alytaus, Kauno, Marijampolės, Tauragės, Vilniaus apskričių ir jose esančių savivaldybių švietimo skyrių specialistams.

Vasario 28 d. Lietuvoje vizitą pradėjo Pasaulio banko delegacija, kurią sudaro Centrinės Azijos ir Europos regiono viceprezidentas Shigeo Katsu, Pasaulio bako direktorius Europai Rogeris Grawas bei Daniela Gressani, kuri nuo kovo 1 d. taps Pasaulio banko direktore Europai. Kovo 1 d. 13 val. Mokyklų tobulinimo programos Valdymo komiteto vadovas Arūnas Plikšnys ir Koordinavimo tarnybos direktorė Rasa Šnipienė kartu su PB delegacija lankysis Vilniaus kurčiųjų internatinėje mokykloje (Filaretų g. 36, Vilnius). Pranešimą spaudai apie Pasaulio banko MTP įvertinimą skaitykite čia.

Vasario 11 - 12 d. Suomijos sostinėje Helsinkyje vykusioje Suomijos Švietimo tarybos (Finnish National Board of Education) tarptautinėje konferencijoje "Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas" ("Quality Assurance in VET"), pranešimą "Švietimo kokybės vadybos sistemos kūrimas" ("Development of the Education Quality Management System ") skaitė Mokyklų Tobulinimo programos "B" komponento vadovas Ričardas Ališauskas. Plačiau apie MTP pristatymo įvertinimą galite paskaityti čia, konferencijos pranešimai publikuojami čia.

Vasario 21 - 28 d. Lietuvoje lankėsi Mokyklų tobulinimo programos (MTP) konsultantė pokyčių vertinimo klausimais, Kanados švietimo vertinimo specialistė Linda E. Lee. Šio vizito tikslas - padėti Mokyklų tobulinimo programos ekspertams, konsultantams bei suinteresuotoms šalims įvertinti pokyčius, vykstančius mokyklose įgyvendinus MTP programos A komponento I ir II etapą, o vėliau - pokyčius pasibaigus visai programai. Numatoma, kad vasario 24 d. p. Lee apsilankė Panevėžio apskrityje, kur susipažino su MTP dalyvaujančių mokyklų gyvenimu, susitiko su rajonų švietimo administratoriais bei mokyklų vadovais. Plačiau apie vizitą ir jo tikslus galite paskaityti čia.

Vasario 21 - 22 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre ivyks MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygu gerinimas" 3 dalinio komponento (KA4) "Vidaus ir išorės auditas" seminaras vidaus audito projekto "Kaip mums sekasi?" darbo grupei.

Vasario 18 ir 19 d.
Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras antrojo etapo mokyklų konsultantams.

Vasario 10 ir 11 d. Vilniuje, Pedagogų profesinio rengimo centre įvyko MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras antrojo etapo mokyklų direktoriams.

Vasario 3 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje (Vilnius, A. Volano g. 2/7) įvyko spaudos konferencija, skirta Nacionalinio 2004 m. VI ir X klasių mokinių pasiekimų tyrimo, atlikto įgyvendinant MTP KB3 dalinį komponentą "Moksleiviu pažangos vertinimas", rezultatams pristatyti.
Konferencijoje dalyvaus Ričardas Ališauskas, MTP "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" vadovas, ŠMM Švietimo pletotės skyriaus vadovas; Dr. Rita Dukynaitė, MTP "B" komponento administratorė; Dr. Pranas Gudynas, Švietimo plėtotės centro direktorius; Eglė Uginčienė, Švietimo plėtotės centro vyr. specialistė, MTP inicijuotų Nacionalinių moksleivių pasiekimų tyrimų koordinatorė. Pristatytomos medžiagos skaidres rasite čia, o informaciją spaudai - čia.

Vasario 1 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijoje (Europos a. 1) įvyko Mokyklų tobulinimo programos "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorė auditas" informacinis seminaras "Mokyklų tobulinimo išorės auditas", skirtas šalies apskričių valstybinės švietimo priežiūros skyrių bei tarnybų specialistams.
Seminare bus aptartos švietimo kokybės vertinimo sistemos kūrimo perspektyvos, Mokyklų tobulinimo išorės audito kūrimo priežastys ir kontekstas, taikoma metodika, 2004 m. atlikti darbai ir planuojama perspektyva. Seminaro santrauką (ppt) rasite čia, o informaciją spaudai - čia.

Sausio 25 - 31 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje lankesi Harvardo konsultantu atstovas Dr. Thom Cassidy, kuris dirbo su Mokyklu tobulinimo programos "B" komponento "Švietimo kokybės vadybos sistema" 1 dalinio komponento (KB1) "Švietimo valdymo informacijos sistema" ekspertais, surengė specialų seminarą švietimo valdymo informacijos sistemos kurėjams ir ekspertams. Plačiau apie tai.

Sausio 18 - 21 d. Vilniuje, Švietimo informacinių technologijų centre vyks MTP "A" komponento A (KA) "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 2 dalinio komponento (KA2) "Virtuali mokymosi aplinka" vienos dienos seminaras švietimo centrų darbuotojams bei įvairaus profilio mokyklų mokytojams.

Sausio 17 - 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje lankysis Pasaulio banko misijos delegacija, kuri domėsis MTP igyvendinimo pusiaukelės rezultatais: susitiks su LR švietimo ir mokslo ministru bei ministerijos vadovybe, diskutuos su visų komponentų įgyvendinimo grupėmis, lankysis savivaldybėse ir mokyklose.

Sausio 13 - 15 d. Vilniuje, Pedagogu profesinio rengimo centre ivyks MTP "A" komponento "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" 3 dalinio komponento (KA3) "Mokytojų tobulinimas" seminaras pirmojo ir antrojo etapo konsultantams.

Sausio 11 - 15 d. grupė Mokyklų tobulinimo programos įgyvendintojų lankysis Didžiojoje Britanijoje, Londone vykstančioje BETT parodoje, skirtoje informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procėse sklaidai. Parodos interneto puslapį galima peržiūrėti čia.

Sausio 10 - 21 d. toliau vyksta MTP "B" komponento 4 dalinio komponento (KB4) "Vidaus ir išorės auditas" išorės audito komandų vadovų ir auditorių išorės audito metodikos bandymai. Tokie bandymai vyks Kauno "Purienų" vidurinėje, Šiaulių Didžvario gimnazijoje, Utenos A. Šapokos gimnazijoje, Širvintų raj. Musninkų ir Prienų r. Stakliškių vidurinėse mokyklose bei jų filialuose, Kaišiadorių r. Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinėje mokykloje, Vilkaviškio raj. "Aušros" bei Pajevonių vidurinėse mokyklose.

Sausio 6 ir 7 d. Vilniuje, Švietimo aprupinimo centre vykusiame seminare Mokyklų tobulinimo programos komponentų ir dalinių komponentų vadovai, administratoriai, kiti švietimo specialistai svarstė MTP tęstinumo, idėjų sklaidos bei integracijos su kitais švietimo projektais klausimus perspektyvoje po 2005 m. Renginyje pranešimus taip pat skaitė trijų nacionalinių SF projektų įgyvendinimo koordinatoriai.

Sausio 5 d. Mokyklų tobulinimo programos dvejų metų rezultatus ir 2005 m. veiklos sritis Trakų rajono švietimo bendruomenei pristatė MTP koordinavimo tarnybos direktore Rasa Šnipienė.

Sausio 4 d. Mokyklų tobulinimo programos komanda, ligšioliniai rezultatai bei 2005 metu veiklos pristatytos LR Švietimo ministerijos kolegijų salėje. Dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministras dr. Remigijus Motūzas bei viceministras Raimundas Mockeliūnas.

Gruodžio mėnesį už indėlį diegiant naująsias technologijas švietimo ir suaugusiųjų mokymo srityje Mokyklų tobulinimo programa Informacinio visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanota "Naujojo knygnešio" statulėle. Pranešimas spaudai apie tai.

Nuo programos pradžios įvyko daugiau kaip 30 Mokyklų tobulinimo programos pristatymų"A" komponento konferencijose šalies savivaldybėse. MTP Koordinavimo tarnybos direktorės Rasos Šnipienės pranešimo tezės - I ir II.

Praėjusių, 2004 m. Mokyklų tobulinimo programos aktualijas bei darbus galite peržvelgti čia.


<<<