KONFERENCIJŲ MEDŽIAGA


MTP Koordinavimo tarnybos direktorės Rasos Šnipienes prezentacija
Nacionalinėje vidaus audito konferencijoje, skirtoje bendrojo lavinimo mokyklų

vidaus audito metodikos tobulinimui, 11 05 vykusioje Rokiškio raj. Kamajų A. Strazdo gimnazijoje
"Mokyklų tobulinimo programa, 2002-2005: Nuveiktų darbų pristatymas"
(ppt)

05.06.10 - Mokyklų tobulinimo programos "A" komponento
seminaro, skirto apskričių, savivaldybių ir švietimo centrų darbuotojams
pristatyti Mokyklų tobulinimo programos III-jį etapą, vykusio Vilniaus
Pedagogų profesinio rengimo centre, informacinė medžiaga:

* "Mokymo priemonės" - Algirdas Ragauskas
* "Virtuali mokymosi aplinka ir mokyklų intranetas" - Gintaras Vaskela
* "Mokytojų tobulinimas prasidedant MTP III etapui" - Audronė Šuminienė
* "MTP sklaida 2004 ir 2005 m. I pusmetį" - Jonas Oškinis

05.05.10 - Mokyklų tobulinimo programos pristatymo seminarų
Lietuvos aukštosios mokyklose
(Šiaulių universitete, Klaipėdos universitete,
Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus Pedagoginiame universitete) informacinė medžiaga
* Mokyklų tobulinimo programos veikla 2002-2005 -
Rasa Šnipienė
* Mokyklų tobulinimo programa švietimo raidos kontekste -
Ričardas Ališauskas
* Kaip suprantamas mokymasis? -
dr. Pasi Sahlberg (doc)
* MTP "A" komponentas: Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas -
dr. Loreta Žadeikaitė
* MTP "B" komponentas: švietimo vadyba ir vertinimas -
Ričardas Ališauskas, dr. Rita Dukynaitė
*
Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarka ES struktūriniu fondų projektuose - dr. Nijolė Saugėnienė

05.02.01 - Mokyklų tobulinimo išorės auditas: informacinio
seminaro apskričių švietimo priežiūros skyrių (tarnybų) specialistams
Vilniaus apskrities viršininko administracijoje


04.10.28 - Mokyklų tobulinimo programos Pusiaukelės rezultatai
ir ateinančių metų viltys MTP Koordinavimo tarnybos direktorės R. Šnipienės
pranešimas konferencijoje Jonavos rajono pedagogams

04.10.22 - Mokyklų tobulinimo programos indėlis diegiant
informacines technologijas šalies mokyklose: E. Sederevičiūtės
pranešimas informacinių technologijų parodoje "Infobalt 2004"

04.10. - Mokyklų tobulinimo programos 2003 m. rezultatų ir 2004 m.
veiklos pristatymas šalies savivaldybėse vykstančiose konferencijose:
MTP Koordinavimo tarnybos direktorės R. Šnipienės pranešimas

04.10.08 - Mokyklų tobulinimo programos "Mokymo ir mokymosi
sąlygų gerinimo pagrindinėse mokyklose" (A) komponento I etapo baigiamoji konferencija

04.08.28 - Švietimo ir mokslo ministerijos, apskričių viršininkų ir savivaldybių
administracijų švietimo padalinių vadovų rudens konferencija

04.09.15 - Trečioji "ES viešojo administravimo kokybės" ("3rd European Quality
Conference for Public Administrations") konferencija Roterdame (Olandija)

04.05.06 - Europos ir Vidurinės Azijos (EVA) šalių švietimo konferencija "Švietimo politikos
ir veiksmų siejimas su rezultatais" ("Linking Policies and Actions to Outcomes") Bukarešte (Rumunija)

Mokyklų tobulinimo programos konferencijų medžiagų archyvas (2002 - 2003 m.)

<<<