TYRIMŲ MEDŽIAGA


MTP A komponento poveikis (pdf, ŠMM tinklavietėje)

2005.02 -2004 m. Nacionalinio VI ir IX klasės moksleivių
pasiekimų tyrimo pristatymas spaudos konferencijoje
(ppt) ir šio
tyrimo apžvalga (bukletas, doc, ŠMM tinklavietėje)

2004.06 -2003 m. Nacionalinio IV ir VIII klasės moksleivių
pasiekimų tyrimo ataskaita
(doc)

2003.06 - Nacionalinio VI klasių moksleivių pasiekimų
tyrimas - apžvalga ir techninė ataskaita
(doc)

2003.01 - Informacinių technologijų naudojimas ir IT įranga pagrindinėse
mokyklose (Anketų analizė, 2002 m.)
(doc)


VGTU Transporto inžinerijos fakulteto mokslininkų atliktas mokslo tiriamasis
darbas: “Moksleivių, gyvenančių kaimo vietovėse ir miestų priemiesčiuose, bei neįgaliųjų
moksleivių vežiojimas 2001–2002 mokslo metais ir pokyčių prognozės iki 2005 m."
(pdf)


2002.06 - Aprūpinimas mokymo priemonėmis (Bandomojo tyrimo ataskaita) (doc)

<<<