MTP reglamentuojančios sutartys


02.08.29 Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Švietimo ir
mokslo ministerijos bei viešosios įstaigos "Būsto ir urbanistikos fondas"
Mokyklų tobulinimo programos įgyvendinimo sutartis
(doc)


Mokyklų tobulinimo programos regionines įgyvendinimo sutarties su savivaldybėmis tekstas (doc)


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, viešosios įstaigos "Centrinė projektų valdymo agentura" ir rajono savivaldybes programos projekto negrąžintinos finansines paramos sutarties ir pirmo priedo tekstas (doc)

02.06.29 Finansų ministerijos ir Pasaulio banko sutartis Dėl Mokyklų tobulinimo programos finansavimo (anglu k.) (pdf)


02.06.29 Finansų ministerijos ir Pasaulio banko sutartis Dėl Mokyklų tobulinimo programos finansavimo (lietuviu k.) (doc)

<<<