PLANAI


2004 metų detalieji MTP priemonių planai

A komponentas "Mokymo ir mokymosi salygų gerinimas" (doc)

B komponentas "Švietimo kokybes vadybos sistema"
1 dalinio komponento "ŠVIS" priemonių planas (doc)
2 dalinio komponento "Politikos analizė" priemonių planas (doc)
3 dalinio komponento "Moksleivių pažangos vertinimas" priemonių planas (doc)
4 dalinio komponento "Vidaus ir išorės auditas" priemonių planas (doc)

C komponentas "Energijos išlaidų mažinimas ir higienos salygų gerinimas" (doc)

D komponentas "Mokyklų tinklo optimizavimas" (doc)

Mokyklų tobulinimo programos priemonių planų archyvas

 


 

<<<