METODINĖS REKOMENDACIJOS


2005.06 - Naujausios metodinės rekomendacijos "VIRTUALIOJI MOKYMOSI APLINKA MOKYKLAI"

2005 05 "Duomenys sprendimams priimti: Naujoji valdymo kultūra švietimo sistemos tobulinti"
............... Harvardo Universiteto (JAV) Dr. Thom Cassidy ir Dr. Hayan Hua pranešimo tezės (ppt)

2005.05 MOKYKLŲ TOBULINIMO IŠORĖS AUDITO "10-5" KONCEPCIJA [trečioji redakcija, projektas] (doc)

2005.05 MOKYKLŲ TOBULINIMO IŠORĖS AUDITO "10-5" METODIKA[trečioji redakcija, projektas] (doc)

2004 m. spalio 6 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nr. ISAK - 1554 patvirtintos
.............. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METODINĖS REKOMENDACIJOS (pdf)

1. Pagrindinis tekstas. I Priedas ("Duomenų rinkimo lentelės ir pildymo paaiškinimai"),
II Priedas ("Patarimai dėl mokykų žemelapių rengimo")


2. III Priedas ("Žemėlapių pavyzdžiai")

3. IV Priedas ("Mokyklų tinklo pertvarkos plano pavyzdys")

4. V Priedas ("Bendrojo plano sudedamųjų dalių pavyzdžiai). VI Priedas ("Mokyklų tinklo pertvarkos plano pagrindimo pavyzdžiai, naudoti viešosiose konsultacijose ir svarstymuose")

5. Publikacijos viršelis

2004.02 - MTP dėka parengtos metodinės rekomendacijos "MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS"

2004.02 - MTP dėka parengtos metodinės rekomendacijos "MOKYKLŲ KOMPIUTERIŲ TINKLAS" (doc)

2004.02 - MTP dėka parengtos metodinės rekomendacijos "MOKYKLŲ INTERNETO SVETAINĖS" (doc)

2004.02 - MTP metodinės rekomendacijos "MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKA" (projektas) (pdf)

2003.12 - MTP metodinės rekomendacijos "MOKYMO PRIEMONĖS" (doc)

<<<