TEISĖS AKTAI


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys MTP
Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, reglamentuojantys MTP
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiai, reglamentuojantys MTP
MTP reglamentuojančios sutartys

<<<